Bij welke problemen biedt visuele training uitkomst?

1. Leer-, lees- en gedragsproblematiek

Onder andere concentratie-, sociaal-emotionele, lees- en rekenproblemen en ruimtelijk inzicht.

2. Algemeen visuele klachten

Denk hierbij aan vermoeidheid, duizeligheid, oogirritatie, dubbelzien, hoofdpijn.

3. Bijziendheid

Wazig zien in de verte

4. Amblyopie, strabisme en verziendheid

Lui oog, scheel zien en dichtbij wazig zien

Diverse visuele problemen uit de praktijk

Visuele training wordt toegepast bij enorm diverse problematiek en leeftijden. Hieronder vele praktijkvoorbeelden gegroepeerd in de bovenstaande categorieën:

1. Lees-, leer- en gedragsproblemen

- mannen die in slaap vallen als ze lezen

- mensen met dyslexie

- onrustige kinderen (ADHD trekjes)

- kinderen die onderpresteren op school

- mensen die hun rijbewijs niet kunnen halen

- dagdromers

- kinderen met vroegkinderlijke reflexresten

- impulsieve kinderen

- trage kinderen

- kinderen met intelligentie problematiek

- kinderen met uitdagingen

- kinderen met rugzakjes

- kinderen die vallen en struikelen

 

2. Algemeen visuele klachten

- mensen met onzekerheid, angsten en fobieën

- vrouwen met chronische vermoeidheid

- mensen die nooit scherp zien (op geen enkele afstand)

- mensen die hun beroep niet kunnen uitoefenen, omdat ze lang moeten lezen

- topsporters

- mensen die problemen met computerwerk hebben

- mensen met hoogtevrees

- depressieve mensen

- oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen (door dubbelzien en daardoor valgevaarlijk)

- mensen met fotofobie (niet tegen licht kunnen)

- mensen met nooit gecorrigeerde klachten

 

3. Bijziendheid

- kinderen met progressieve bijziendheid

- volwassenen die bijziendheid willen terugdringen of voorkomen

 

4. Amblyopie, strabisme en verziendheid

- kinderen met lui oog

- schele kinderen

- kinderen met vroegkinderlijke reflexresten

- trage kinderen

- kinderen met een verstandelijke beperking

- kinderen met uitdagingen

- kinderen met rugzakjes

- mensen met nooit gecorrigeerde klachten